Khách sạn Cát Bà giá rẻ

Tìm theo lựa chọn:

khach-san-duc-tuan
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: 210 Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng, Hải Phòng

khach-san-holiday-view
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Số 251 Đường 1/4, thị trấn Cát Bà, Hải Phòng

khach-san-viet-bungalow
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Việt Hải, Đảo Cát Bà, Hải Phòng, Hải Phòng

cat-ba-monkey-island-resort
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Đảo Khỉ , Cát Bà, Hải Phòng

khach-san-sea-pearl
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Số 219 đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

cat-ba-sunrise-resort
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Bãi Biển Cát Cò III, Đảo Cát Bà, Hải Phòng

cat-ba-island-resort-spa
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 04 6269.3800 Hotline: 0968 923 926
Địa chỉ: Cát Cò 1, Đảo Cát Bà, Hải Phòng