Khách sạn Quy Nhơn giá rẻ

Tìm theo lựa chọn:

eden-hotel-quy-nhon
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 0462693800
Địa chỉ: 60 Mai Xuân Thưởng, Trung tâm Thành phố Quy Nhơn, Quy Nhơn(Bình Định), Việt Nam

sunflowers-hotel
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 0462693800
Địa chỉ: số 13-15-17, đường Nguyễn Huệ, Thành phố biển, Quy Nhơn(Bình Định), Việt Nam

hoang-yen-hotel-1
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 0462693800
Địa chỉ: Số 5, An Dương Vương, Thành phố biển, Quy Nhơn(Bình Định), Việt Nam

muong-thanh-quy-nhon-hotel
Giá phòng/ 01 Đêm Liên hệ

Tiêu chuẩn:
Điện thoại: 0462693800
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, Thành phố biển, Quy Nhơn(Bình Định), Việt Nam